Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2020. december 4., péntek]

Pályázat szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása céljából szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány,
büntetlen előélet.

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján
- munkahelyi pótlék
- műszakpótlék
- ünnepnapon végzett munkáért pótlék
- szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-19.oo-ig, illetve 19.oo-7.oo-ig
Juttatások: munkába járás útiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron

Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolatának beküldésével e-mailben: otthon911@gmail.com, levélben: 2600 Vác, Burgundia u. 9-11.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzata tájékoztatása a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról


A Bursa Hungarica Ösztöndíjra az idén összesen A és B típusú ösztöndíjra 32 fő adta be a pályázatát.

Az „A” típusú ösztöndíjra: - 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) félévére - vonatkozóan: 31 fő pályázott, ebből

• 26 fő nyert támogatást.

A „B” típusú ösztöndíjra: - 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév) - vonatkozóan: 1 fő pályázott és ebből

• 0 fő nyert támogatást.

Az összes pályázó közül 5 fő esetében került elutasításra a pályázat, és 1 fő esetében érvénytelen lett a pályázat.


Vác, 2020. november 24.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Bursa Hungarica.pdf

Pályázatok [2020. december 4., péntek]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda
Eötvös utcai tagóvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Eötvös utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelő, fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2020. december 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 4., péntek]

H I R D E T M É N Y a hivatali ügyfélfogadás változásáról

A nemzetgazdasági miniszter 7/2019.(VI.25.) sz. rendelete alapján:
2020. december 24. (csütörtök) pihenőnap,
2020. december 12. (szombat) munkanap.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Váci Polgármesteri Hivatal a 2020. december 12-i (szombat) napot 2020. december 4-én (péntek) 7.30-16.30 óráig tartó munkarenddel és 2020. december 11-én (péntek) 7.30-16.00 óráig tartó munkarenddel dolgozza le.


Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2020. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozattal 2020. december 28-tól 2020. december 31-ig a Váci Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el, amely időtartam alatt a Hivatal zárva tart.

Kérem a tájékoztató szíves tudomásulvételét!

Vác, 2020. december 4.


dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 3., csütörtök]

Az otthon tanulóknak is biztosít meleg ételt a város

Kormányrendelet értelmében jelenleg a középfokú oktatás résztvevői számára az otthoni, online tanulás a kötelező. Sajnos, városunkban a koronavírus miatt már az Árpád általános iskolában sem folyhat tanítás, a tanintézmény jelenleg zárva tart. A város azonban – ahogyan már korábban a középiskolák esetében – biztosítja a diákoknak az ebédet attól függetlenül, hogy milyen okkal (egyéni hiányzás, karantén, iskolabezárás) maradt otthon.

Annak ellenére, hogy megszűnt a városi középiskolákban a helyszíni diákétkezés, a váci önkormányzat a Gazdasági Hivatallal együttműködve a közétkeztetést igénybe venni szándékozó diákok számára továbbra is biztosítja az ebédellátást.

Ez a lehetőség a bezárt óvodai, iskolai csoportokba és osztályokba járók számára eddig is folyamatos volt, illetve akár az Árpádba, vagy éppen más intézménybe járók esetében is igénylés esetén biztosított – mondta el Inotay Gergely (Összefogás Vácért).

Az alpolgármester tájékoztatása szerint kortól függően közvetlenül a diákok, vagy szüleik is igényelhetik az étkezést a gyermekek részére, amelyet a lakóhelyhez legközelebb eső váci főzőkonyhán, vagy a gyermek tanintézményének saját főzőkonyháján vehetnek át műanyag dobozokba előre csomagolva.

A korábbi intézkedéseket megerősítve Inotay Gergely hangsúlyozta: a város a környék településein élőknek is biztosítja a szolgáltatást, ha eddig is a város biztosította számunkra a közétkeztetést. Nem csak azoknak ajánlja ezt a lehetőséget, akik térítési díjat fizettek az ebédért, hanem azoknak is biztosítják a meleg ételt, akik térítési díj nélkül kapták eddig is az ellátást. Az ebéd ára változatlan, az önkormányzat nem kér plusz térítést a dobozokért.

Az igényleadás az eddig megszokott elérhetőségeken lehetséges, emelte ki Inotay Gergely, aki biztatja a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, biztosítsák a meleg ebédet gyermekeiknek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 3., csütörtök]

Váci Járásbíróság téli ítélkezési szünet

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Budapest Környéki Törvényszék szervezeti egységei, valamint a helyi bíróságai vonatkozásában, így a Váci Járásbíróságon is, a téli ítélkezési szünet megtartására 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig kerül sor.

Ezen időszak alatt nem folynak tárgyalások, a pénztári, elnöki félfogadás és a bűnjelek átvétele szünetel.

A büntető (fszt.7.), polgári (fszt.8.), végrehajtói (fszt.9.) kezelőirodákon az ügyfélfogadás korlátozottan, előzetes regisztrációt követően hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napon 9 órától-11 óráig tart.

Ezen túlmenően a felek beadványaikat a bíróság bejáratánál felszerelt gyűjtőládában helyezhetik el.

Az ítélkezési szünet az ügyfélsegítő rendjét nem érinti.

Vác, 2020. november 30.


Tisztelettel:

dr. Molnár Andrea s.k.
elnök

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 2., szerda]

Gyümölcsprogram és ovifelújítás

Két, a váci ovis gyermekeket közvetlenül érintő témában tartott sajtótájékoztatót szerdán délelőtt a Hársfa utcai óvodában Matkovich Ilona polgármester és Inotay Gergely alpolgármester. Mindkét tájékoztatás a váci ovisok érdekében történt városi intézkedésről szólt.

Matkovich Ilona a Hársfa utcai épületben elvégzett felújításról szólt. Mint elmondta: az elhúzódó tervezés és pályáztatást miatt nem volt egyszerű a korábbi elnyert forrást hasznosítani. Ám végül az elszámolási kötelezettség és a vállalt kivitelezési határidő előtt hetekkel, közel 40 millió forint értékű munkával megújult a létesítmény. Elhangzott: pályázati forrásból mintegy 30 millió forintos támogatást nyert el az önkormányzat, ehhez a város 10 milliós önrészt tett hozzá.

A polgármester a felújítás részleteit sorolva elmondta, hogy energiahatékony ablakokra cserélték a rossz állapotú nyílászárókat, napelemeket telepítettek a tetőre és a mennyezeti rész is hőszigetelést kapott. A homlokzat festésével pedig az épület sokkal esztétikusabb képet mutat. A héten már birtokba is vették az ovisok a felújított csoportszobákat, ezért köszönetet mondott a kivitelezőknek.

„A legnagyobb köszönet azonban az apróságoknak és szüleiknek, valamint a társóvodákban dolgozó munkatársaknak jár. Türelmük, határtalan segíteni akarásuk nélkül nem lehetett volna ilyen rövid idő alatt szó szerint tető alá hozni a felújítást. Ezúton is nagyon szépen köszönöm minden érintett hozzáállását.” – zárta tájékoztatóját a polgármester.

„A váci gyermekek körülményeinek javítása mellett a kicsik egészséges táplálkozása is fontos számunkra.” – ezt már Inotay Gergely mondta a média képviselőinek. Példaként említette, hogy az önkormányzat az őszi szünet óta a Gazdasági Hivatallal közösen – az idei évben, de törekedve a program veszélyhelyzet végéig történő meghosszabbítására – az óvodások számára heti három alkalommal biztosít plusz vitaminforrást. Ez gyümölcspüré, vitaminos müzli szelet és 100%-os gyümölcslé formájában jut el a gyermekekhez. Az ehhez szükséges pénz a Gazdasági Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll. Az alpolgármester hangsúlyozta: ezek a termékek amellett, hogy egészségesek, gazdag vitamin források és ami a legfontosabb, közkedvelt a gyermekek körében.

Feladó: Városháza

Sport [2020. december 1., kedd]

Kézilabda – Vácon lehetnek a nemzetközi kupameccsek

Mint beszámoltunk róla, a Váci NKSE bejutott a második számú nemzetközi női kézilabda kupasorozat (EHL) csoportkörébe. Most kiderült: a Váci Sportcsarnokban rendezheti a klub a hazai mérkőzéseket.

A tervek szerint januárban és februárban is három-három találkozót rendeznének a négycsapatos, kétfordulós körmeccses csoportban, ahonnan majd az első két helyezett jut be a negyeddöntőbe. A mieink ellenfelei: Ikast (dán), Zvenyigorod (orosz) és Paris 92 (francia). Az utóbbi együttes látogat majd a sorozat nyitányán – január 9-én, vagy 10-én – a váciakhoz.

Problémát jelent, hogy a kupasorozat ezen szakaszában már csak adott pályaborításon lehet megrendezni a mérkőzéseket. A váci klub tájékoztatása szerint kérvényezték a helyszín engedélyezését, azzal, hogy ezen kupameccseket természetesen az előírt talajon fogja az egyesület lebonyolítani. További változás, hogy a kispadok és a zsüriasztal a megszokottal ellentétes oldalon lesz elhelyezve. Az pedig, hogy az aktuális időpontokban jelen lehetne-e nézők a csarnokban, majd az illetékes magyar kormányrendeletek alapján határozzák meg.

(Képünk illusztráció)

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 1., kedd]

Vácon nem lesz adóemelés

A jogszabályoknak megfelelően minden év november végéig kell elkészíteni a településeknek a költségvetési koncepciójukat és meghatározni az esetleges adóváltozásokat. Mindez megtörtént Vácon is: hatáskörében eljárva Matkovich Ilona úgy döntött, hogy 2021-ben nem lesz önkormányzati adóemelés városunkban.

A váci polgárok előtt ismert, hogy a koronavírus által okozott plusz kiadások, továbbá a járvány miatti bevételkiesések mellett a kormányzati elvonások is jelentősen nehezítették a város idei működését. Ráadásul a korábbi években megszokott százmilliós nagyságrendű rendkívüli állami támogatások szinte a nullára történő lecsökkentése mellett rendre lesöpörték a különböző fejlesztési pályázatokra benyújtott váci jelentkezéseket is.

A város költségvetésére erős negatív hatást gyakorló tényezők mellett azonban – köszönhetően a takarékos, átgondolt gazdálkodásnak, a hatékonyságot eredményező átszervezéseknek – egy esztendő alatt is sikerült az elődök által felhalmozott százmilliós nagyságrendű adósságállományt kezelni. Így lehetővé vált, hogy Vácon a 2021-es költségvetés adóemelés betervezése nélkül is teljesíthetővé válik. Az elfogadott adórendelet módosítás csak a magasabb jogszabályoknak való megfelelés, illetve az építményadó és a kommunális adó mentességre vonatkozó szabályok pontosítása érdekében született meg, és nem tartalmaz egyetlen adófajtánál sem emelést.

Különösen figyelemreméltó gazdálkodási eredmény ez akkor, ha megemlítjük, hogy olyan, kormánypártok által kiemelt prioritást élvező település, mint például Dunakeszi jelentős mértékű építményadó emelést hajtott végre, az ottani fideszes polgármester 15 %-kal emelte az építményadót. Vácon a gazdasági és ipari részeken 800-900 Ft/nm volt és marad az építményadó, mely Dunakeszin már 1.250, Veresegyházán 1.500, míg a szintén fideszes vezetésű Esztergomban 1.200 Ft/nm.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  1690   >>