Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. október 20., kedd]

Újabb bírósági ítélet: valótlant állított a Vác Online

Egy vesztett pertől újabb bírósági elmarasztalásig bukdácsol az a városunk nevét használó weboldal, amelyre hivatkozva már több országos sajtótermék is bizonyítottan valótlan állításokat közölt Vácról.

A Vác Online nevű oldal két hónappal ezelőtt állította azt, hogy Vác polgármesterének „utasítására tilthatták ki a polgári esteket a színházból”. Mivel az önkormányzatnak még hasonló döntése sem volt, azért a valótlan állítás miatt sajtóper indult.

A Budapest Környéki Törvényszék néhány nappal ezelőtt meghozta ítéletét, melyben teljes egészében az önkormányzatnak adott igazat. Emiatt az ítélet jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül a Vác Online nevű weboldalnak a következő helyreigazítási közleményt kell megjelentetnie:
„A vacoline.hu oldalon „Matkovich saját Facebook-bejegyzésével leplezte le önmagát – az ő utasítására tilthatták ki a polgári esteket a színházból” című 2020. augusztus 12-én megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Matkovich Ilona Vác Város Önkormányzatának polgármestere bármilyen rendezvényt kitiltott a Váci Dunakanyar Színházból”.

Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, a jelenlegi városvezetést és a polgármestert támadó írások miatt a gondola.hu még pervesztés nélkül, önként tette helyre valótlan állítását egy másik ügyben. Ám a későbbiekben – részben a Vác Online weboldalon közöltekre hivatkozva, részben az ott megjelentek alapján – a hírtv.hu és a Magyar Nemzet online változata, valamint az Origo nevű hírportál, valamint a HírTV Sajtóklub nevű műsora már bírósági döntés alapján lett arra kötelezve, hogy helyreigazítást közöljön.

Ugyanakkor nem a mostani az első pervesztése a Vác Online nevű oldalnak, idén nyáron egy olyan írása miatt marasztalt el jogerősen a Budapest Környéki Törvényszék, melynek hamis tartalmára alapozva az internetes lap a város irányítóit rögtön a címben „Alkalmatlan városvezetés” szóösszetétellel illette.

A legfrissebb elmarasztaló ítélettel újabb dokumentum bizonyítja a Vác Online tájékoztatási színvonalát, ráadásul ebben az ügyben már összesen közel negyedmillió forintos per- és illeték költséget is állnia kell a szerkesztőségnek. A valótlanságot tartalmazó cikket a weboldal főszerkesztője, Hujbert István írta.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. október 20., kedd]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda
Hársfa utcai Tagóvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. január 4-től 2021.július15-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Hársfa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelő, fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 468/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2020. október 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. október 20., kedd]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda
Hársfa utcai Tagóvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Hársfa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelő, fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 469/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2020. október 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 19., hétfő]

Megkezdődhet a sportcsarnok előtti út aszfaltozása

A szerződésnek megfelelően ma elkezdődött városunk egyik legrosszabb minőségű útjának rendbetétele. A sportcsarnok előtti Bán Márton utca aszfaltburkolattal ellátása – az időjárás függvényében – várhatóan az őszi szünetet követő iskolai újrakezdésre elkészül.

A felújítás fontosságáról Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) elmondta: a sportcsarnok megközelíthetősége már hosszú évek óta jelentős balesetveszélyt rejt mind az ott edzést végzők, mind az oda testnevelés órára járók, mind az ott rendezett eseményekre látogatók számára. A kockaköves útburkolat állapota egyaránt sok bosszúságot okozott az autósoknak és gyalogosoknak. A választókörzet képviselője arra is felhívja a figyelmet, hogy a felújítás alatt mind a gyalogos-, mind a gépjármű forgalom előtt le lesz zárva az érintett terület.

A város az utak felújítására gépjárműadó-bevételt (mintegy 115 millió forintot) tervezett be az év elején, de a vírusra hivatkozva az állam már az év első felében elvonta ezt a forrást. Az önkormányzat kénytelen volt pár napja költségvetési átcsoportosítással fedezetet találni nem csupán a Bán Márton utca, hanem a Zöldfa utca és a Szent Mihály dűlő egy-egy szakaszának a felújítására is. A Bán Márton utcában és a Gombási út egy szakaszán dolgozó kivitelezőjével kötött szerződés szerint az előbbit több mint 12 millió, az utóbbit pedig 8,5 millió forint összegért újítják fel.

A városirányítást egy éve átvevő váci vezetés nagy hangsúlyt helyez a gyalogos és közúti közlekedés biztonságosabbá tételére. Önkormányzati, üzemeltetői és lakossági finanszírozásban megújult többek között a vasútállomás közelében lévő parkolási terület, a Zichy, az Istenmalmi és a Zöldfa utcai járda egy-egy része, a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza, továbbá a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza. Aszfaltréteget készíttettek a Nemzetőr úton és az Akó utca elhanyagolt részén, a Beniczky utca egy szakaszán, valamint kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében és akadálymentessé tettek több járdavéget is.

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. október 19., hétfő]

Vasúti menetrend változások karbantartási munkák miatt

A MÁV_START Zrt. a következő – pályakarbantartási munkálatok miatti – ideiglenes menetrend változásokról értesíti az utasokat.

I/1. 2020. november 06-án Rákospalota-Újpest - Dunakeszi állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 75 sz. Vác – Balassagyarmat vasútvonalon a váci csatlakozások miatt a mellékletben szereplő 32258. sz. vonat módosított menetrend szerint, később közlekedik.
I/2. A 32258 sz. vonat november 7-8-án is később, 22:45 órakor indul Vácról, azonban azokon a napokon a Drégelypalánktól vonatpótló autóbuszhoz csatlakozó vonatok menetrendjét további kiadványuk a V1_18042-1/2020/START 75 vonali Vác – Balassagyarmat hirdetmény tartalmazza.
I/3. 2020. november 7-én 1 órától 2020. november 9-én 3 óráig Drégelypalánk – Balassagyarmat állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 75 Vác – Balassagyarmat vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Drégelypalánk – Balassagyarmat, valamint Drégelypalánk – Ipolyvece állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A balassagyarmati vonatpótló autóbuszok Ipolyvecét nem érintik, az Ipolyvece – Dejtár közti útzár miatt kerülő útirányon, Patak községen át közlekednek, ezért Drégelypalánk – Ipolyvece között csatlakozó pótlójáratokkal biztosított az eljutási lehetőség. A Vác – Drégelypalánk szakaszon további vágányzár miatt később közlekedő 32258 sz. vonat kivételével a Vác – Drégelypalánk vonalszakasz menetrendje nem változik.

II. 2020. november 06-án, 2020. november 07-től 2020. november 08-ig, 2020. november 09-én Rákospalota-Újpest - Dunakeszi állomások között végzett karbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

III/1. 2020. november 06-án Rákospalota-Újpest – Dunakeszi állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

III/2. 2020. november 07-től 2020. november 08-ig Rákospalota-Újpest – Dunakeszi állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
III/3. 2020. november 07-én a 2419, 2449, 2447 sz. vonatok 2020. november 07-én november 08-án a 2452, 2414, 2454, 2416, 2456, 2418, 2438, 2458, 2477, 2435, 2475, 2433, 2473, 2431 sz. vonatok. nem közlekednek.
III/4. 2020. november 09-én Rákospalota-Újpest – Dunakeszi állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosításokkal életbe lépő ideiglenes menetrendek képeinken, illetve mellékleteinkben találhatók.

Sport [2020. október 19., hétfő]

Vízilabda – Hibátlan és csoportelső a váci gárda

Az első dupla fordulóban hazai medencében aratott kettős győzelem után szombaton a fővárosban is hibátlan maradt az OB II-es pólóbajnokság alapszakaszbeli csoportmeccsein a váci együttes.

A pesterzsébeti uszodában a mieink előbb a budaörsi Poseidon VSE ellen szálltak vízbe. A találkozó feléig szoros volt a küzdelem, mivel a váciak csak egy-egy találattal nyerték az első két negyedet. Aztán fokozatosan ellenfele fölé kerekedett a váci legénység, és a harmadik, illetve a negyedik játékrészt egyaránt 6-3-ra megnyerve, végül gólzáporos, 20-12-es győzelmet aratott. Góljaink nagy részét Haffner Marcell dobta: hét alkalommal zörgette meg a kapuhálót. Rajta kívül a 4-4 gólt szerző Bártfay Zsolt és Kiss Ádám volt a legeredményesebb váci.

Mindössze egymérkőzésnyi pihenő jutott ezután a mieink számára, majd következett a MAFC-BME elleni csoportrangadó. Ami igen érdekesen alakult, hiszen az első három negyed azonos, 4-2-es részeredményt hozott. Mivel az első és a harmadik hétpercet a váciak nyerték ilyen arányban, a zárónegyedet kétgólos fórral kezdhették. Ekkor már ritkábban estek a gólok, a mieink kétszeri három találatos előnyét csak csökkenteni tudták az egyetemisták. Végül a fontos mérkőzésen a Vác 12-10-es sikerével veretlen maradt. Ezen az összecsapáson Kiss Ádám 5, Haffner Marcell 4 góllal vette ki a részét a diadalból.

A hatcsapatos csoportban két dupla fordulót követően a váciak állnak az élen, csupán ők nyerték meg minden eddigi mérkőzésüket. Legközelebb a tervek szerint november 14-én találkoznak a csapatok. A Szőnyi úti medencében akkor a Vác az 50 %-os mutatóval álló SOTE, illetve a még pont nélküli Budafóka SE ellen folytathatja győzelmi sorozatát.

Feladó: Városháza

Sport [2020. október 18., vasárnap]

Labdarúgás – Bravúros pontmentés emberhátrányban

Egy hét leforgása alatt három bajnokin kell(ett) pályára lépnie NB III-as focicsapatunknak. A mai, a lilafakó elleni mérkőzés igazán eseménydúsra sikerült és végül pontosztozkodással zárult: Vác FC – Újpest II 2-2 (0-2).

Ez volt az a találkozó, melyre a vendégcsapat csak átruccant Újpestről Zuglóba, míg a váciaknak a „hazai pálya” eléréséhez több tucat kilométert kellett utazni. Arról továbbra sincs bíztató információ, hogy még meddig kell ezt tennie…

A mieink kieső helyről indították a középmezőny aljához tartozó lilák elleni összecsapást. Csapatunk számára a győzelem egy hosszú nyeretlenségi sorozat vége lehetett (volna), hiszen a Vác FC utoljára még szeptember legelején hagyta el győztesen az aktuális bajnokija után a gyepet.

A mostani mérkőzés pocsékul indult a mieink számára, hiszen már a 3. percben a hálónkban táncolt a labda. Tetézte a bajt, hogy a meccset kártyapartinak gondoló játékvezető – aki egy kiállítás mellett még 9 sárgalapot is kiosztott – az első félidő felénél Szalánszki Gergőt kiállította. Az emberhátrányban játszó váciak számára aztán még a szünet előtt tovább nehezedett a helyzet, mert az újpestiek megduplázták előnyüket.

Alighanem minden jelenlévő elkönyvelte a vendégek győzelmét. Nem úgy a váciak! Az alaposan visszakapcsoló lilák ellen ugyan még egy büntetőt is rontottak a mieink, ám a meccs háromnegyedénél Sorecz Szabolcs találata felcsillantotta a pontmentés reményét. A hajrában a kevesebb játékossal küzdő hazaiak nagy lelkesedéssel támadtak és ezt siker is koronázta. Öt perccel a lefújás előtt ugyanis Kasza Balázs Ákos is betalált, így végül csapatunk a sírból egy pontot visszahozott.

A Vác FC a jövő héten még kétszer veselkedhet neki, hogy gyarapítsa pontjai számát. Szerdán fél háromtól Kozármislenyben pótolja a korábbról elhalasztott összecsapását, majd vasárnap fél kettőkor a tabellán messze leszakadt nyeretlen sereghajtó Majosi SE vendége lesz Burzi Attila vezetőedző gárdája.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 18., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – október 19. hétfőtől –az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Sport [2020. október 17., szombat]

Kézilabda – Helytállás a gyengélkedő rivális ellen

Korábban nem egy alkalommal éppen a váci csapattól elszenvedett vereség jelentette az adott rivális edzőjének hattyúdalát. A mai siófoki mérkőzés eredménye nem, de a Balaton-parti hölgykoszorú produkciója minden bizonnyal tovább gyengítette a csapat trénerének pozícióját: Siófok KC – Váci NKSE 28-22 (14-13).

Mindkét együttes egy szerdai meghökkentő vereség után próbálhatott javítani. Míg a mieink a vártnál sokkal csúnyább vereségbe szaladtak bele a győriek otthonában, a siófokiak produkciója – és újabb zakója, ezúttal az MTK-tól – megkérdőjelezte a szakmai stáb jövőjét a klubnál.

A mieink játékoskeretében több játékosnak volt kisebb-nagyobb egészségi problémája: Lakatos Ritának a válla sérült meg még a válogatott összetartás alatt, Kuczora Csenge láthatóan még mindig bajlódik a térdével - műtétje elkerülhetetlen. Hámori Konszuélának a bokája fordult ki szerdán. Súlyosnak bizonyult Grosch Vivien győri térdsérülése - őt szintén operálni kell és hónapokra harcképtelen lesz. Közülük ugyan Kuczora (még) és Hámori (már) játékra kész volt, de például a szerdán a mieinknél bemutatkozó Aron Andrea is hiányzott ezen a találkozón, és ezúttal a 17 éves Tóth Abigél került először a felnőtt keretbe.

A mérkőzésre kifutó két csapat rutinja, fizikai állapota és játékkvalitásai közötti különbség bizony nem sok jót ígért a váciak szempontjából. A teljes játékoskeretű hazaiaknál egyetlen kérdés maradt: a játékosok mostanában elővezetett produkciója esetleg edzőbuktatási szándékra, anyagi problémákra vagy szimplán rossz felkészítésből adódó formán kívüliségre vezethető vissza.

Ezúttal is tévékamerák élő közvetítése mellett kézilabdázhattak a váciak. A nézők azt láthatták a meccs első perceiben, hogy kétszer ugyan vezetést szerzett csapatunk, ám gyorsan fordult a kocka (8. perc: 5-2). Mindkét oldalon jól használták ki a csapatok az emberelőnyöket, nem úgy, mint a büntetőket. A váciak lassították a játékot, ám mivel kimaradtak a helyzetek, hiába voltak Triffa Ágnes szép védései, a sokat rontó hazaiak őrizték párgólos előnyüket (16. perc: 7-5).

A játékrész második felében a győri meccshez hasonlóan növelte előnyét a hazai együttes. Ezt Szilágyi Zoltán időkérése után – Bárdy Noémi szép átlövés góljai ellenére – sem tudta egy ideig csökkenteni a VNKSE (25. perc: 13-9). A félidő végén aztán – jórészt létszámfölényben – zsinórban dobott négy találattal egalizált a Vác.

A folytatás egygólos hazai fórral indult, ám gyorsan fordítottak a mieink (33. perc: 15-16). Sajnos, igen rövid ideig, mert a hátrány felrázta a vendéglátót. Továbbra is kölcsönös hibák tarkították a küzdelmet. A mieink küzdőképességüket csillogtatva tartották a lépést a kiváló játékosokkal rendelkező, de formán kívüli hazaiakkal (39. perc: 18-17).

A folytatásban ismét látványosan eltűnt a vendég támadásokból az ötlet. Ekkor már az emberelőnyökből sem születtek váci gólok, így nem sikerült utolérni a szintén rendre eredménytelenül támadó Siófokot. A záró tíz perc minimális (21-20) hazai előnnyel indult, ám pillanatokon belül újra négy lett a különbség.

A véghajrába nem volt már esélye a pontszerzésre elfáradó csapatunknak és a végére alakult ki a legnagyobb különbség. Nyert a Siófok, de teljesítményükre aligha lesznek majd büszkék.

Váci góldobók: Diószegi Nikolett 5; Bárdy Noémi és Hámori Konszuéla 4; Helembai Fanny és Kácsor Gréta 3-3; Kuczora Csenge 2 (1); Sanja Radoszavljevics 1.

A Váci NKSE sorsolás szerint következő, szerdai hazai bajnokija az ellenfélnél (Boglári Akadémia-SZISE) fennálló vírushelyzet miatt elmarad. Így majd az október 28-án szerdán este hatkor kezdődő Debrecen elleni mérkőzés lesz (ha lesz…) a következő erőpróba.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 16., péntek]

Megújul a Gombási út egy szakasza is

A legrosszabb állapotban lévő városi utak felújítási sorozatában elkezdődött a Gombási út Présház utca és Naszály utca közötti, igen kátyús, töredezett útszakaszának újraaszfaltozását előkészítő munka.

Az érintett deákvári körzetek képviselői üdvözlik a hosszú évek óta meglévő probléma megoldását. Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás Vácért) tájékoztatása szerint a megkötött szerződés értelmében a kivitelező ezt a szakaszt 8,5 millió, a sportcsarnok előtti Bán Márton utcát pedig több mint 12 millió forint értékű munkával teszi rendbe. Rozmaring Sándor (Összefogás Vácért) pedig hangsúlyozta: az útjavítás költségéhez a DDC Kft. jelentős anyagi támogatást nyújt a városnak. A forgalomkorlátozással járó aszfaltozás az időjárás függvényében több hetet vesz majd igénybe.

Mint ismert, az idei helyben maradó gépjárműadót teljes egészében elvonta az állam és várhatóan a következő években sem számíthat az ebben az évben mintegy 115 milliós forrásra a város. Pedig ezt az összeget a váci utak felújítására tervezte be 2020-ban az önkormányzat. A kiesett finanszírozási lehetőség miatt átcsoportosítással kellett élni, így kerülhet sor a Gombási úti munkán kívül a Zöldfa utca és a Szent Mihály dűlő egy-egy szakaszának a felújítása mellett a Bán Márton utca aszfaltozására is.

A váci városvezetés kiemelt figyelmet fordít a gyalogos és közúti közlekedés biztonságosabbá tételére. Önkormányzati, üzemeltetői és lakossági finanszírozásban az utóbbi időszakban már megújult többek között a vasútállomásnál lévő parkolási terület, a Zichy, az Istenmalmi és a Zöldfa utcai járda egy-egy része, a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza, továbbá a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza. Aszfaltréteget kapott a Nemzetőr út és az Akó utca elhanyagolt része, a Beniczky utca egy szakasza, valamint több járdavég akadálymentesítése mellett kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében.

Feladó: Városháza