Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. november 18., szerda]

Évet értékeltek a belvárosi képviselők

Kászonyi Károly kisváci (1. választókerület), Jess Kinga belvárosi képviselő (2. vk.), valamint Inotay Gergely (3. vk.) alpolgármester közösen adott számot a megválasztása óta eltelt egy évben a körzetében végzett városrészi munkáról. Mint elhangzott, a főtéri parkolás problémájának megoldása, a választópolgárokkal történő kapcsolattartás erősítése és a zöldfelületek intenzívebb karbantartása, szépítése mellett régóta várt fejlesztések is megvalósultak Vác szívében.

Kászonyi Károly Kisvác önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy a koronavírus okozta leállások miatt nem sikerült minden tervet megvalósítani, ennek ellenére évek óta nem kapott a körzet annyi figyelmet, mint most. Az évtizedek óta elhanyagolt, Sportcsarnok előtti Bán Márton utca leaszfaltozását, a kerékpárút legrosszabb állapotban levő szakaszának megújítását, továbbá a Huszár utca és a Szent Mihály dűlő kereszteződésének aszfaltozását említette nagyobb eredményként. Kilencéves lemaradást kell behozni – fogalmazott, de a változások már egy év elteltével is látszódnak. Példaként említette azt, hogy a Városfejlesztő Kft. a korábbinál hatékonyabban látja el a feladatait. Kászonyi Károly megemlítette, hogy az elvégzett munkához kormányzati segítséget nem kaptak, ugyanakkor arra utalt: bízik abban, hogy hamarosan az erre megválasztott illetékes is elkezd a város érdekében dolgozni.

Jess Kinga, a Belváros önkormányzati képviselője a főtéri kamerarendszer megvalósulásával kapcsolatban arról beszélt, hogy korábbi ígéreteiknek megfelelően rendbe tették az átláthatatlan főtéri parkolási rendszert. A bójás beengedőkapuk megszüntetésével a város milliókat spórolt, és a korszerűbb, automatizált technológia lehetővé teszi, hogy a közterület-felügyelet más feladatokra koncentrálhasson. Régóta gazos terület tisztult meg a vasútállomásnál, ahol 400 négyzetméternyi, kőszórt parkolási lehetőséget teremtettek. Több szemetest helyeztek ki a lakossági igényeknek megfelelően. Jól látszik a kertészeti munkák eredménye, a részben a civilekkel elvégzett közös munka teszi szebbé a városképet. A lehetőségekhez mérten szép számmal kerültek megrendezésre kulturális programok is Vác szívében.

Inotay Gergely, a Belváros-Burgundia önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy több utca kátyúzása valósult meg egy év alatt: ilyen a Petőfi utca, valamint az Ady Endre sétány, ahol a járda szegélykövezése is megtörtént még az év elején. Részleges kátyúzások voltak a Budapesti főúton, a József Attila sétányon, a Káptalan, Tragor, Báthori utcákban, a Szent Miklós téren. A DMRV beruházásaként megújult a Tímár utca teljes útfelülete. Itt az önkormányzati előírás értelmében az útpályát teljes szélességében kellett újraburkolni a csőcserét végző vállalkozónak. A nem városi kivitelezés csúszásáért az alpolgármester elnézést kért mindazoktól, akiknek a munkálatok elhúzódása kellemetlenséget okozott. Új parkolóhelyek létesültek a belvárosban, több járdaszakasz pedig teljesen vagy részben megújult: így például az Ady Endre sétány is. Évek óta időszerű egyszerűbb gallyazást és több esetben komolyabb metszési munkálatokat végzett el a kertészet a Budapesti főúton, a Petőfi utcában, a Farkasfalvi utcában és az Ady Endre sétányon. Lakossági segítséggel a Tavasz utcában is területrendezés történt, amit az alpolgármester megköszönt az ott lakóknak.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) értékesítésre és bérbeadásra hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft., Vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104.

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan hirdetes 20-11 ho hosszu.pdf

Anyakönyv [2020. november 16., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Balog Gergő és Szegedi Mária
Lakati Balázs és Zvaló Mónika
Németh Gyula és Lakatos Tímea

Feladó: Városháza

Makrai Károly Péter /1948/
Csizmadia Dánielné sz: Mayer Mária Irén /1932/
Kohári Ferenc /1936/
Szalai Zoltánné sz: Szente Eszter /1932/
Budzinszki Mihály /1946/
Pothánszky Sándor József /1950/
Menyhárt Pál Kálmán /1941/
Rónai Mihály /1933/
Kovács Lajos /1932/
Tányéros Sámuelné sz: Varga Erzsébet /1937/
Siklódi Károlyné sz: Becsey Zsuzsanna /1929/
Hevér Lajos Károlyné sz: Telegdi Mária Janka /1948/
Jónás Jánosné sz: Lukács Jolán /1928/

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. november 16., hétfő]

Pályázat informatikus, rendszergazda munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala pályázatot hirdet

Informatikus, rendszergazda


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2600 Vác, Sziréna köz 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Rendszergazda

Ellátandó feladatok:

- Hálózatok üzemeltetése, munkaállomások, hordozható eszközök teljes körű (hardver-szoftver) felügyelete karbantartása, hibák beazonosítása és azok elhárítása;
- Szerverek szoftver oldali (oprendszer, mentési rendszerek), hálózati aktív eszközök felügyelete, karbantartása, hibák beazonosítása és azok elhárítása;
- Segítségnyújtás a felhasználóknak (telefonon, táveléréssel vagy személyesen).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Informatikai feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33. törvény az irányadó.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Közép vagy felsőfokú szakirányú képesítés: műszaki, informatikai ügyvitelszervező, rendszerszervező: Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

• Eredmény és probléma megoldási centrikusság,
• Felelősségteljes, önálló munkavégzés,
• Jó kommunikációs készség valamint csapatjátékos attitűd,
• Precíz, pontos munkavégzés,
• Nagyfokú megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata;
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2600 Vác, Sziréna köz 7., valamint a munkakör megnevezését: Informatikus, rendszergazda.
• Elektronikus úton Belencsák Ágnes mb. Hivatalvezető részére a ghvac.belencsak@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Hivatal megbízott vezetője bírálja el. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 2.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 16., hétfő]

Tájékoztató a személyes ügyfélszolgálat szüneteléséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elrendelte a Váci Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetelését.

A Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői telefonon, illetve elektronikus úton fogadják az ügyfelek beadványait, halaszthatatlan ügyekben előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges személyes ügyintézés.

Polgármesteri Kabinet - 06-27-315-534

Polgármesteri Kabinet, Szervezési és Tájékoztatási Iroda - 06-27-513-430

Jegyzői Kabinet - 06-27-314-130

Igazgatási és Szociális Osztály - 06-27-513-492

Igazgatási és Szociális Osztály, Hatósági és Anyakönyvi Iroda - 06-27-513-492

Igazgatási és Szociális Osztály, Szociális Iroda - 06-27-513-426

Ellenőrzési Osztály - 06-27-513-474

Fejlesztési Osztály - 06-27-513-410

Főépítészi Osztály - 06-27-513-462

Közterület-Felügyelet - 06-27-513-428

Műszaki Osztály - 06-27-513-404

Műszaki Osztály, Főmérnöki Iroda - 06-27-513-452

Műszaki Osztály, Környezet- és Természetvédelmi Iroda - 06-27-513-425

Pénzügyi és Adó Osztály, Pénzügyi Iroda - 06-27-513-400/510

Pénzügyi és Adó Osztály, Adóiroda - 06-27-513-418

Gazdasági Hivatal - 06-27-314-814, 06-27-316-932


További információt Vác város www.vac.hu weboldalán találnak.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!


Tisztelettel:
Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Feladó: Városháza

Sport [2020. november 15., vasárnap]

Vízilabda – Továbbra is veretlenül csoportelső a váci gárda

Egy-egy győzelem és döntetlen lett a szombati mérlege a Váci VSE OB II-es pólócsapatának a Zuglóban megrendezett újabb kettős fordulóban.

A hatcsapatos csoport legnagyobb váci riválisának két meccsét elhalasztották, a mieink viszont mindkét tervezett összecsapásukon vízbe szálltak. Előbb a sereghajtó Budafóka ellen a vártnál nehezebben sikerült a győzelmet megszerezni. Pedig a harmadik negyedben már 9-4-re is vezettek a mieink, ám a meccs hajrájában – 3 perccel a vége előtt – 10-9-re felzárkózott a leeresztő csapatunk ellenfele. Szerencsére az utolsó találat a fókák hálóját csipkézte ki, így végül érvényesült a papírforma: Váci VSE - Budafókák 11-9. A találkozón Haffner Marcell 4, Kiss Ádám dr. 3; Kollarics Gábor és Róth Dániel 2-2 alkalommal talált a kapuba.

A végsőkig kiélezett csatát hozott a mieink második mérkőzése. (Érdekesség, hogy ennek hajrájára akkor került sor, amikor a fedett medencétől pár méterre, a Szőnyi úti stadionban éppen a váci focisták játszottak NB III-as „hazai” bajnokit…) Pólósaink ellenfele az orvostudományi egyetem gárdája volt. Az összecsapás jól indult a mieink számára, hiszen a második negyedben már 4-1-es előnyben voltak. Ám egy tartós rövidzárlat miatt a meccs felénél már a SOTE vezetett 5-4-re. Erősített a Vác és a záró negyed elején ismét három találattal, 10-7-re húzott el. Mégis minden veszni látszott, mert a következő percekben egyetlen gólunkra öttel válaszolt az ellenfél. Hat másodperc volt hátra, amikor egygólos hátránynál a meccsen féltucatig jutó Haffner Marcell büntetőből mentette döntetlenre a mérkőzést, a végső elszámolásnál is fontos pontot szerezve csapatának: Váci VSE – SOTE 12-12.

A váciak számára a tervek szerint december 5-én folytatódik a bajnokság alapszakasza egy újabb dupla fordulóval.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 15., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – november 16. – összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. november 14., szombat]

Vasárnapi gyorsszűrési lehetőség Vácon

Dr. Bánhidi Péter háziorvos, a váci Helyi Operatív Törzs orvosszakmai tanácsadójának ismertetője a vasárnap városunkba érkező szűrő-kamion nyújtotta tesztelési lehetőség részleteiről.

Kedves Váciak és Vác környékén lakók!

A COVID-veszély gyorsabb, jobb kezelése érdekében az OMSZ holnap (11.15-én vasárnap) szűrő-kamiont küld Vácra.

Holnap – vasárnap, nov.15-én - 10 és 16 óra között, Vácon a József Attila sétány végén, a tanpályán, a vár alatt található a
COVID PCR szűrő-kamion.

A szűrést csak azok vehetik igénybe TAJ számuk közlésével, akiknek háziorvosa már elrendelte a vizsgálatát és az még nem történt meg.
A vizsgálat során először antigén vizsgálat történik (orrból vett minta), eredmény 15 percen belül.

ha ez pozitív:- az eredmény végleges, a vizsgált mehet haza.
ha negativ:- PCR vizsgálat szükséges (ugyancsak orrból) , amit helyben elvégeznek.

Ennek eredményéről a háziorvosánál érdeklődjön vagy megnézheti a magyarorszag.hu felületen, ügyfélkapus bejelentkezéssel!

A szűrésre gyalog vagy saját autóval mehetnek.

Az autóból ki sem kell szállniuk a vizsgálathoz!

Vigyázzanak Magukra, Egymásra!

Bánhidi Péter dr.

Feladó: Városháza

Sport [2020. november 14., szombat]

Labdarúgás – Se néző, se gól

A hét elején történt bizonytalanság után - ezúttal szokatlan módon, már szombaton – lépett pályára a harmadosztályú focibajnokság utolsó előtti őszi fordulójában csapatunk. A két, azonos pontszámmal álló együttes rangadóján nem született gól: Vác FC – Dunaújváros 0-0.

Az egykor sokkal szebb napokat is megélt csapatok tervezett bajnokiját azt követően rendezték meg a mieink „hazai” pályáján, hogy az MLSZ elnöke előbb bejelentette a pontvadászat felfüggesztését, majd mégis folytatódhatott minden szinten a labdarúgó bajnokságok sora. A Közép csoport 20 csapata közül a váciakat egy hellyel megelőző (14., illetve 15. hely) vendégek ugyanannyi ponttal (19-cel) várták az összecsapást, mint a mieink. Ezért is volt különösen nagy a tétje a 90 percnek: vajon melyik gárda szakadhat el a kiesőzónától?

A Vácnál ismét volt kiállítás miatti eltiltott (Magos Mátyás). Az előző fordulóban mindkét együttes vereséget szenvedett, így abban reménykedett, hogy a naptári évben a tervek szerint még lejátszandó 4 mérkőzésen javítani tud.

Aztán a találkozó – melyet zárt kapuk mellett rendeztek a kormányrendeletnek megfelelően – kiderült, hogy a szurkolók nem sokat vesztettek a távollétükkel. Az első játékrész elején és a hajrájában valamivel aktívabbak voltak a vendégek, ám a küzdelmes mezőnyjáték nem sok izgalmat, még kevesebb gólhelyzetet hozott.

A folytatásban átvette az irányítást a Vác, viszont támadásainkban nem volt elég átütőerő a szervezetten védekező rivális kapuja előtt. Húsz perccel a meccs vége előtt csillant fel a győzelmi esély, mivel kiállítás miatt megfogyatkoztak az újvárosiak. Ám ezt követően inkább a vendégek kontrái voltak veszélyesebbek, így végül az elég eseménytelen összecsapáson a játék képe alapján jogos döntetlen született.

Az első bajnoki kör a sorsolás szerint jövő vasárnap zárul, amikor a mieink az igen szerény teljesítménnyel utolsó előtti szegediekhez látogatnak. Majd a következő két hétben a tervek szerint két tavaszról előrehozott összecsapással fejeződhet be a váciak – sok sikert sajnos nem hozó… – naptári éve.

Feladó: Városháza