Vác.hu
  

Tisztelt Váci Polgárok!


Vác Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében szeretettel köszöntöm Önöket városunk hivatalos honlapján.

Személyemben vezetőként először irányíthatja szeretett városunkat polgármesternő. Ígérem: a humánum vezérfonalával, az emberek véleményének, érdekének lehetőség szerinti maximális figyelembevételével. Magamról csak annyit, hogy Vácott születtem és azóta is itt élek. Átlagos családban nőttem fel, zenét, nyelveket tanulhattam és sportolhattam. Külkereskedelmi és újságírói diplomám mellett több nyelvvizsgám van. Boldog, nagycsaládos édesanya vagyok, felnőtt gyermekeimmel való kapcsolatom beragyogja életemet. Pályafutásom alatt mindvégig a gazdasággal, az önkormányzatisággal és a kultúrával foglalkoztam. Az itt szerzett tapasztalataimat is városunk javára szeretném fordítani.

Kedves Váciak!

Meggyőződésem, városunk nagyon megérdemli, hogy a fejlődés útjára lépjen. Olyan fejlődési pályára, amely minden váci polgár boldogulását szolgálja. Minden itt lakónak alapvető joga, hogy modern, gyarapodó és szépülő városban töltse napjait. Hogy meggyőződéssel mondhassa: ez egy olyan település, ahol jó élni. Feladatunk, hogy biztonságot, jó minőségű utakat, tiszta környezetet, megfelelő közlekedési feltételeket biztosítsunk Önöknek. És megteremtsük azt a közéleti légkört, amelyet leginkább a békesség jellemez.

Hogyan érhetjük ezt el? Munkával és összefogással. Az előbbire munkatársaim jelentik a garanciát, és nagyon remélem, hogy a városvezetéshez segítő bizalom egy széleskörű városi összefogás alapja lesz. Erősen számítunk véleményükre, javaslataikra. Hiszem, szorgalmas munkával elérjük, hogy Vác valóban a Dunakanyar barokk gyöngyszemévé váljon.

A politikai acsarkodás az árokásás korábbi szimbolikus épülete helyett a Városháza ezentúl az ebben a gyönyörű városban élő emberek mindennapi gondjainak megoldását szolgáló, a váci polgárokért dolgozó közszolgák bázisa, a város háza lesz. Kérem, forduljanak hozzánk mindenkor bizalommal!

Önökkel - Önökért!

Matkovich Ilona s.k.
polgármester