Vác.hu

Naše partnerské mestá

Oficiálne partnerské mestá mesta Vacova

Mesto Vacov má v súčasnosti 11 partnerských miest, s ktorými má podpísanú dohodu:

Järvenpää - Fínsko
Deuil-la-Barre - Francúzsko
Donaueschingen - Nemecko
Givatayim - Izrael
Odorheiu Secuiesc - Rumunsko
Dubnica nad Váhom - Slovensko
Sahy - Slovensko
Técső - Ukrajina
Sariyer - Turecko
Otrokovice - Česko
Zawadzkie - PoľskoJärvenpää (Fínsko)
www.jarvenpaa.fi

Järvenpää sa nachádza 40 km od Helsiniek, malé mestečko s históriou len niekoľko desaťročí. Slávnym občanom mesta bol skladateľ a dirigent Jean Sibelius, podľa ktorého je pomenovaná aj mestská hudobná škola. V Järvenpää je veľa zborových a hudobných skupín a jeho športový život je vynikajúci - najmä  vodné športy.
S fínskym mestom máme partnerskú dohodu od roku 1984. Na začiatku zmluvy primátori miest podpísali iba každý tretí rok, ale od roku 1944 robia tak dvojročne. Spolupráca partnerských miest je na základe kultúry, športu a mládežníckych vzťahov, takže navzájom sa navštevujú študenti, umelci, športovci, hudobné skupiny. Ku kultúre patrí tiež spoznávanie svojich jedál. V mestách aktívne fungujú aj priateľské spolky. Delegácie vďaka mládežníckym výmenám každoročne cestujú do miest Järvenpää a Vacov. Posledná dohoda o spolupráci bola podpísaná 13. júna 2014 vo Vacove v Kultúrnom centre Imre Madácha. V súčasnosti je starostom nášho družobného mesta vo Fínsku  Olli Naukkarinen.


Deuil-la-Barre (Francúzsko)
www.mairie-deuillabarre.fr

Devil-La Barre už zrástol s Parížom, dnes je to už skôr predmestie Paríža.  Dohoda o partnerstve bola podpísaná v roku 1991. V meste Devil-La Barre zvyčajne zorganizujú tzv. dni partnerských miest, kde každý rok naše mesto  reprezentuje jedna hudobná kapela, ako aj delegácia nášho mesta. Spolupráca sa v posledných rokoch veľmi dobre rozvíjala, najmä medzi  školskými inštitúciami. Primátorom mesta je Muriel Scolan.


Donaueschingen (Nemecko)
www.donaueschingen.de

Mesto Donauschingen leží pri prameni Dunaja, v kraji Baden-Wärtemberg. Mesto je hospodárskym, vzdelávacím a kultúrnym strediskom miest z okolia. Má rušný kultúrny život, ročne organizuje festival výtvarného súčasného umenia, ale  známe sú aj konské dostihy. Priateľskú dohodu  podpísali v roku 1933. Vyslovene dobré vzťahy majú školy a iné mestské inštitúcie. V obidvoch mestách funguje spolok priateľov. Festival "Váci Világi Vigadalom" (Vacovská ľudová veselica) je nepredstaviteľný bez niektorej dychovej kapely z partnerského mesta. Aj mestské úrady oboch miest aktívne spolupracujú. Primátorom mesta je Erik Pauly.


Givatayim (Izrael)
Givatayim

Givatayim je predmestím Tel Avivu, hlavného mesta Izraelu. Mesto bolo založené v roku 1922 a má 60 tisíc obyvateľov. Význam názvu mesta je dva kopce. Dohoda o priateľstve medzi mestami Vacov a Givatayim bola podpísaná v roku 1933  mestskými predstaviteľmi. V meste sa nachádza aj umelecká škola a divadlo. Naše mesto už viackrát privítalo tanečný súbor z Givatayim, naposledy to bolo v roku 2006 na festivale "Váci Világi Vigadalom" (Vacovská ľudová veselica) Delegácia mesta Vacova niekoľkokrát zavítala do Izraelu. Primátorom mesta je Rau Kunik.


Odorheu Secuiesc (Rumunsko)
www.udvph.ro

Budovanie partnerstva medzi hlavným mestom Sikulov a Vácom začalo v roku 1992. Podpísanie dohody partnerstva sa uskutočnilo v roku 1997. Kultúrne i priateľské skupiny z obidvoch miest sa pravidelne navštevujú. Na podujatiach "Váci Világi Vigadalom" (Vacovská ľudová veselica) umelci z Odorheu Secuiesca sú stálymi hosťami. Zástupcovia nášho mesta sú vždy vítaní na podujatí "Szejke Napok" (Dni Szejke), v meste Odorheu Secuiesca. Od roku 2016 je primátorom Árpád Gálfi.


Dubnica nad Váhom (Slovensko)
www.dubnica.sk

Spoluprácu so slovenským mestom iniciovalo vedenie väznice vo Vacove. Ich spolupráca sa rýchlo rozvíjala, vďaka čomu v predošlých rokoch boli pravidelnými účastníkmi rôznych kultúrnych podujatí vo Vacove svetoznáme folklórne skupiny z Dubnice nad Váhom. Ochota a pomoc miestnej  slovenskej samosprávy je základom   obojstrannej výmeny umenia. Vzťah medzi školami v oboch mestách sa výrazne rozvíja. Mestskú zmluvu o partnerstve mestá podpísali v roku 1998. V roku 2005 mesto Dubnica dostalo možnosť reprezentovať svoj pestrý kultúrny život ako čestný hosť na festivale "Váci Világi Vigadalom" (Vacovská ľudová veselica). Primátorom mesta od 15.12.2018 je Peter Wolf.


Šahy (Slovensko)
www.sahy.sk

Dohoda o priateľstve miest bola podpísaná v roku 2004. Počet obyvateľov  mesta založeného v ranom stredoveku je osemtisíc a dnes viac, ako päťtisíc  ich tvrdí, že je Maďarom.  Leží na hranici Slovenska a Maďarska, na brehu rieky Ipeľ. Po podpísaní trianonskej dohody bývalé stredisko hontianskej župy pripojili k Československu. V minulosti Šiah zohrával mimoriadnu úlohu kláštor Benediktov, založený v 11. storočí. Počas obdobia reformy sa osada stala meštianskym mestom. Vďaka pripojenia  k Československu mesto stratil úlohu riadenia župy a neskôr aj centrálnu funkciu v okrese. V súčasnosti je typické pre mesto dynamický rozvoj a čulý kultúrny život. Dohoda o spolupráci medzi mestami Šahy a Vacov sa zameriava na inštitucionálne, športové a kultúrne vzťahy. Od 15. 12. 2014 je primátorom mesta  Štefan Gregor.


Tačivo (Ukrajina)

Mesto Tačivo leží 136 km od mesta Užhorod, medzi mestami Chust a Rachov na brehu Tisy, v súčasnej ukrajinsko-rumunskej pohraničnej oblasti.  Pozdĺž rieky Tisa  sa tiahne hranica medzi časťami pozemkov patriacich mestu, ktorých časť pripojili k rumunskej strane. Traduje sa, že mesto dostalo pomenovanie podľa toho, že bolo založené Maďarmi na mieste "teccő" (úhľadný) niekedy na prelome tisícročia. Začalo sa rýchlo rozvíjať a v roku 1329 mu kráľ Karol Róbert udelil  privilégium kráľovského mesta. To znamenalo, že obyvatelia boli oslobodení od platobných záväzkov v naturáliách a v hotovosti boli povinní platiť dane iba priamo kráľovskej pokladnici.


Sariyer (Turecko)
www.sariyer.bel.tr

Sariyer, jedna z najkrajších časti  Istambulu leží na brehu Bosporu a Čierneho mora. Podľa posledného sčítania ľudu, ktoré sa konalo v roku 2007 malo 276407 obyvateľov. V meste Sariyer žijú v harmónii Turci, Arméni a Gréci. Tu nájdete pevnosti Rumelihistari a centrum Istanbulskej burzy. Starosta mesta Sariíer je  Genc Sükru. Pod jeho vedením pracuje v miestnej samospráve 6 zástupcov primátora, viac ako 20 riaditeľstiev a 1392 zamestnancov. Dohoda o partnerstve bola podpísaná v novembri 2011.


Otrokovice (Česko)
www.otrokovice.cz

Mesto Otrokovice sa nachádza v Hornej Morave na sútoku riek  Dřevnice a Moravy, v Baltskom koridore, na križovatke železnice a obchodnej cesty, pri diaľnici R55. Mesto je obklopené tromi regiónmi: Valašským, Slováckym a Hanou. Postoje miestnych ľudí tu odrážajú charakteristiku obyvateľstva: dobrý úsudok Hanov, vytrvalosť Valašanov a moravskú usilovnosť.
Otrokovice vznikli spojením dvoch bývalých samostatných osád (Otrokovice a Kvítkovice). Otrokovice získali mestskú hodnosť v roku 1964. Rozsiahly priemyselný, spotrebný a ľudský potenciál umožňuje dynamický rozvoj mesta. Otrokovice, využívajúc svoju geografickú polohu, sú otvorené  investorom, ktorým sa tu naplnia ich očakávania.  Mesto sa tak môže naďalej rozvíjať z hľadiska kultúrneho a spoločenského života. V posledných rokoch zabezpečili aj športovcom veľa nových príležitostí. Zmluva o priateľstva bola podpísaná 21. februára 2014 v Otrokovciach. Primátorkou je Bc. Hana Večerková, DiS. Dňa 6. marca 2014 primátori vyhlásenie podpísali aj vo Vacove.


Zawadzkie (Poľsko)
http://www.zawadzkie.pl/

Mesto sa nachádza v južnej časti Poľska, v Opolskom vojvodstve medzi dolnosliezskym a sliezskym vojvodstvom. Má 9000 obyvateľov, s dvoma sem patriacimi osadami ? Kielcza, Zadowice-12000-13000 osôb. Lesy pokrývajú šesťdesiat percent jeho územia. Vďaka svojej bohatej flóre a faune je tiež atraktívnou destináciou pre tých, ktorí majú radi lov a rybolov. Počas prvej svetovej vojny bola v obci postavená oceľová továreň s ešte dodnes  viditeľným 96 metrov vysokým komínom. Preteká ním malá rieka  Panew. Má tri školy, technickú školu, dva kostoly, športovú halu a moderné divadlo s veľkou sálou. Zmluva o partnerstve miest bola uzavretá 17. januára 2016. Primátorom mesta je Mariusz Stachowski.Ďalšie spolupráce

Yurihonjo (Japansko)

Masto Yurionho sa nachádza v severnej časti Japonska, v prefektúre Akita. Mesto s 90 tisíc obyvateľmi na brehu mora bolo pôvodne založené z osád Hojno a Yuri a v roku 2005 zlúčením niektorých menších miest. Dohodu o kultúrnej spolupráci medzi oboma mestami podpísali v roku 1996 László Labai a Hiroski Yanagida. Prvá mládežnícka delegácia cestovala na Ďaleký východ v roku 1998. Odvtedy sa delegácie každoročne stretávajú s cieľom spoznávať našu krajinu, naše mesto a oboznámiť s  japonskou kultúrou, tradíciami a naopak, šírenie hodnôt maďarskej kultúry v Japonsku. Podstatou spolupráce bude aj naďalej výmenný pobyt mladých ľudí.  Primátorom mesta je Makoto Hasele od apríla 2009.