Vác.hu
  

E-ügyintézés nyomtatványok


Adóügyek

Témacsoport megnevezése Ügytípus megnevezése Ügytípus rövid leírása Alkalmazott dokumentumok (.PDF formátum) Bankszámlaszám
Adóügyek Iparűzési adó Adóbejelentkezés, változás bejelentés Bejelentkezés, változás-bejelentés

11742094-15395429-03540000
Adóügyek Iparűzési adó Adóbevallás adóelőleg kiegészítésről Adóbevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről állandó 2018. (kitölthető)

Adóbevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről állandó 2018. (nyomtatható)

11742094-15395429-03540000
Adóügyek Iparűzési adó Adóbevallás 2018. Adóbevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű 2018. (kitölthetõ)

Adómentességi nyilatkozat iparűzési adó vonatkozásában 2018.

Helyi iparűzési adó - Kitöltési útmutató

Ideiglenes helyi iparűzési adó - Kitöltési útmutató

11742094-15395429-03540000
Adóügyek Iparűzési adó Adóbevallás 2017. Adóbevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű 2017. (kitölthető)

Adóbevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű 2017. (nyomtatható)

Adómentességi nyilatkozat iparűzési adó vonatkozásában 2017.

11742094-15395429-03540000
Adóügyek Iparűzési adó Adóbevallás 2016. 11742094-15395429-03540000
Adóügyek Iparűzési adó Adóbevallás 2015. 11742094-15395429-03540000
Adóügyek Iparűzési adó Adóbevallás 2014. 11742094-15395429-03540000
Adóügyek Iparűzési adó Adóbevallás 2013. 11742094-15395429-03540000
Adóügyek Iparűzési adó Adóbevallás 2012. 11742094-15395429-03540000
Adóügyek Ideiglenes iparűzési adó Adóbevallás 11742094-15395429-03540000
Adóügyek Nyilatkozat túlfizetés rendezéséről Nyilatkozat
Adóügyek Gépjármű adó Bevallás Adatbejelentés a gépjárműadóról (kitölthető)

Adatbejelentés a gépjárműadóról (nyomtatható)

Gépjárműadó - Kitöltési útmutató

11742094-15395429-08970000
Adóügyek Gépjármű adó Adómentességi nyilatkozat 2017. 11742094-15395429-08970000
Adóügyek Gépjármű adó Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítéséhez
Adóügyek Építményadó Bevallás 2016-tól Adatbejelentés építményadóról 2016-tól (kitölthetõ)

Adatbejelentés építményadóról 2016-tól (nyomtatható)

Építményadó - Kitöltési útmutató

11742094-15395429-02440000
Adóügyek Építményadó Bevallás 2014-2015. 11742094-15395429-02440000
Adóügyek Építményadó Bevallás 2013. 11742094-15395429-02440000
Adóügyek Építményadó Kiegészítő lap 11742094-15395429-02440000
Adóügyek Magánszemély kommunális adója Bevallás belterületi beépítetlen telek, lakás, külterületén lévő lakás üdülő és állandó jelleggel lakásként használt nem lakás célú épület, építmény, nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérlet adóztatására Kommunális adó - Kitöltési útmutató

11742094-15395429-02820000
Adóügyek Magánszemély kommunális adója Mentességi kérelem Mentességre jogosult kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó,- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik, a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67%-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesül? személy, időskorúak járadékában részesülő személy, a hatályos helyi építési szabályzat szerint nem beépíthető telek 11742094-15395429-02820000
Adóügyek Magánszemély kommunális adója 50%-os kedvezményre jogosult az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy aki kiskorú vagy nappali tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli 11742094-15395429-02820000
Adóügyek Idegenforgalmi adó eltöltött vendégéjszaka alapján Bejelentkezés, változás bejelentés 11742094-15395429-03090000
Adóügyek Idegenforgalmi adó Bevallás Idegenforgalmi adó - Kitöltési útmutató

11742094-15395429-03090000
Adóügyek Jövedéki adó Bejelentés desztillálóberendezéssel kapcsolatosan 11742094-15395429-10270000
Adóügyek Talajterhelési díj Bevallás évi 500 m3-t meghaladó vízfogyasztás esetén Talajterhelési díj - Kitöltési útmutató

11742094-15395429-03920000
Adóügyek Adóigazolás Nemleges hatósági igazolvány kiállítása
Adóügyek Adó- és értékbizonyítvány Adó- és értékbizonyítvány kiállítása 11742094-15395429-03470000
Adóügyek Fellebbezés Adóügyben készített határozat elleni fellebbezés 11742094-15395429-03470000
Adóügyek Részletfizetés, fizetési halasztás A kérelem társas vállalkozások részére illetékköteles 11742094-15395429-03470000